Learn more about technology

บทความ

Learn more

How we make your life easier than ever...

This section will provide you update technologies, knowledge, applications. We hope this section will help us understand technology and concept in order to develop our industries more further.

Knowledge
hdmi hamac

HDMI Technology เข้าใจสาย เลือกใช้ถูกงาน ไร้ปัญหา

สายเ HDMI ประกอบด้วยสายตีเกรียวคู่ (twisted pairs) จำนวน 4 คู่ทีมีค่าอิมพีแดนซ์ตามลำดับ 100 Ω (± 15%) และสายเดี่ยวอีก 7เส้น สายเHDMI ชนิดที่มีEthernetจะแตกต่างกันตรงที่มีสายนำสัญญาณ 3 เส้นที่แยกจากกันแทนที่จะเป็นสายตีเกรียวคู่(twised pairs) แต่จะมีฉนวนป้องกันสัญญาณการรบกวนเพิ่มเติม (โดยมีกราวด์ CEC / DDC เป็นตัวป้องกันสัญญาณการรบกวน)

โดยปกติแล้วสายHDMI จะไม่ได้ระบุความยาวสายสูงสุดไว้ก็ตาม แต่การลดทอดและการสุญเสียภาย (Attenuation) ในสายนั้นเกิดขึ้นได้อยู่ตลอด ทั้งนี้การลดทอนภายในสาย

จะมากหรือน้อยขึ้นกับโครงสร้างและวัสดุที่นำมาทำสายHDMIนั้นเอง โดยปกติในภาคปฏิบัติหรือแม้แต่การให้การรับรองจากสถาบันต่างๆก็จะไม่แนะนำให้ใช้สายที่มีความยาวเกินกว่า 13 เมตร

สำหรับสาย HDMI Version 1.3 ที่พบกันทั่วไป ได้ถูกแบ่งสายออกเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มแรกได้แก่ สายที่ได้รับการทดสอบสัญญาณ ที่คามถี่ 74.25 MHz ซึ่งรวมภาพความละเอียดขนาด 720P @ 60Hz และ 1080P @ 60Hz ส่วนสายกลุ่มที่ 2  จะถูกทดสอบด้วยความถี่ 340 MHz ซึ่งครอบคลุมถึงความละเอียด 1080P @ 60Hz และความละเอียด 4K ซึ่งสามารถสังเกตุได้ที่ตัวสายว่าเป็นกลุ่มใด สายกลุ่มที่ 1 นั้นจะถูกเรียกว่า Standard HDMI Cable และกลุ่มที่ 2 ถูกเรียกว่า High Speed HDMI Cable ความแตกต่างของสาย 2 กลุ่มนี้อีกประเด็นคือ ตัวนำไฟฟ้าที่ใช้ภายในสาย เช่นสาย 5 เมตร ของกลุ่มที่ 1 Standard Cable อาจใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาด 28 AWG ( 0.081 ตร.มม.) เพื่อให้ประหยัดวัตถุดิบในการผลิต ในทางกลับกับผู้ผลิตบางรายใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาด 24 AWG (0.205 ตร.มม.) ในการผลิตสายซึ่งถือว่าเป็นการใช้ตัวนำไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่าดังนั้นการลดทอนและการสุญเสียก็น้อยกว่า ซึ่งส่งผลให้สายประเภทนี้สามารถใช้ได้ที่ความยาวถึง 15 เมตรเลยทีเดียว  สำหรับสาย HMDI 1.3 กลุ่มที่1 หรือ Standard Cable ที่มีขนาดต่ำกว่า 5 เมตรนั้น อาจนำมาใช้แทนสายกลุ่มที่2 หรือ High Speed Cable ได้ในบางครั้ง แต่ความไม่แน่นอของสัญาญาณอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะต่างกับการใช้งานโดยเจาะจงสาย High Speed Cable กับงานที่ต้องใช้สายชนิด High Speed Cable โยเฉพาะงานระดับ 4K  

สำหรับ HDMI Version 1.4 มีข้อกำหนดโดยทั่วไปดังนี้

  • Standard HDMI Cable – สามารถใช้ได้กับ 1080i and 720p
  • Standard HDMI Cable with Ethernet
  • Standard Automotive HDMI Cable
  • High Speed HDMI Cable – สามารถใช้ได้กับ 1080p, 4K 30 Hz, 3D และ deep color
  • High Speed HDMI Cable with Ethernet

ส่วนสำหรับสาย HDMI Version 2.0 นั้นจะต้องผ่านการรับรองว่าสายมีความสามรถรองรับการถ่ายเปลี่ยนข้อมูลที่ความเร็ว 18 Gbit/s ได้ และข้อกำหนดยังให้ทดสอบเรื่อง EMI (ElectroMagnetic Interference) สัญญาณรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ ที่เรียกว่า สัญญาณรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ โดยการรบกวนจากภายนอกเข้าสู่สายจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

ต่อมาสาย HDMI Version 2.1 ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยเพิ่มความเร็วในการถ่ายเปลี่ยนข้อมูลเป็น 48 Gbit/s หรือเรียกอีกอย่างว่า Ultra High Speed Cable ซึ่งรองรับจำนวนข้อมูลที่มาก ซึ่งใช้กับความละเอียดภาพที่ 4K, 5K, 8K, และ 10K @120 Hz

——————————–

Reference: HDMI (High-Definition Multimedia Interface) Available at: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI  Accessed September 2, 2020                   

Author: ดร.ปวินท์ เทพกุณหนิมิตต์

Inside HDMI Connector 19 pins… หัวต่อ HDMI ทำไมต้อง 19 pins..

คำถามว่าทำไม หัวต่อHDMI ทำไมต้องมี 19 Pin แล้วเกี่ยวอะไรกับสัญญาณภาพ ภาพชัด-ไม่ชัด( อุ้ย..ไม่ชัดคงไม่มี ..มีแต่ไม่มีภาพเลย) ตามกับมาดูว่า 19 pin นั้นใช้อะไรกันบ้าง ซึ่งจะอธิยาบอย่างง่ายให้เห็นภาพและเข้าใจ

เริ่มที่ช่องทางสื่อสาร (Communication Channels) ของสาย HDMI ช่องทางการสื่อสารของ HDMI นั้นแบ่งตามกายภาพเป็น 3 กลุ่ม

ดังนี้ DDC (Display Data Channel)  , TMDC ( Transition-Minimized Differential Signal) และ CEC (Consumer Electronics Control)

DDC (Display Data Channel) เป็นช่องทางสื่อสารเฉพาะ ใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ช่องทาง E-DDC เท่านั้น อย่างเช่น อุปกรณ์ที่มีระบบป้องกันเนื้อหา (HDCP) เป็นต้น โดยที่ข้อมูลของ HDCP จะวิ่งบนช่องทางนี้ ผ่านทาง Pin ที่ 13

TMDC (Transition-Minimized Differential Signal)  เป็นการนำส่งข้อมูล ภาพ เสียง และ ข้อมูลเสริมต่างๆเช่น พื้นสี ความลึกมิติสี เป็นต้น ซึ่งลักษณะของการส่งข้อมูลจะถูกบีบอัดและส่งเป็นก้อนๆ (packet) โดยการนำส่งข้อมูลเหล่านี้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกวิ่งอยู่ที่ Pin 1 – 12

CEC (Consumer Electronics Control) เป็นเรื่องของควบคุมเครื่องไฟฟ้า ซึ่งเป็น คุณสมบัติอย่างหนึ่งของ HDMI ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสมารถควบคุมอุปกรณ์อื่นๆที่ต่อเชื่อมสาย HDMI ถึงกันและเป็นอุปกรณ์ที่รองรับ CEC (CEC-Enable) ได้ถึง 15 อุปกรณ์ เช่นการใช้รีโมทตัวเดียวเพื่อควบคุม ทีวี กล่องรับสัญญาณทีวี และเครื่องเล่นDVD เป็นต้น และยังช่วยให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถสั่งงานกันเองได้ด้วย โดยสัญญาณนี้วิ่งอยู่บน Pin 13

นอกจากช่องทางการสื่อสาร 3 กลุ่มหลักนี้แล้วก็ยังมี

HEAC (HDMI Ethernet and Audio Return Channel) / ARC (Audio Return Channel) แล้วก็ยังมีซึ่งช่องทางสื่อสารนี้เมมีขึ้นที่ HDMI 1.4 เป็นโดยใช้ Pin ที่ 14 และ 19 ที่ถูกสำรองไว้ในversionก่อนหน้านี้ โดยมีหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลแบบความเร็วสูงแบบสองทิศทาง ทั้งไปและกลับ และอีกหน้าที่คือมีความสามารถในการส่งข้อมูลเสียงอัพสตรีมกลับไปยังอุปกรณ์ต้นทางได้

ส่วน Pin ที่ 17 นั้นจะเป็นขากราวด์ (Ground) สำหรับ DDC, CEC, ARC

เคยสังเกต ไหมสายHDMI นั้นบางครั้งเสียบกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์แล้วอุปกรณ์นั้นมีไฟสี้ยง (Power) ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องต้องต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอก นั่นก็เพราะ สายHDMI มีไฟ 5V จ่ายออกมาให้ทาง Pin ที่ 18

คงพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่า แต่ละ Pin ของสาย HDMI นั้นทำหน้าที่อะไร และ อุปกรณ์ของเรามีความต้องการ function ทางด้านไหนบ้าง แต่อย่าลืมว่าคุณสมบัติของสายหรือตัวนำไฟฟ้านั้นมีผลกับข้อมูลทั้งหมด

——————————–

Reference: HDMI (High-Definition Multimedia Interface) Available at: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI  Accessed September 2, 2020                   

Author: ดร.ปวินท์ เทพกุณหนิมิตต์

hamac hdmi
Hybrid Learning

ปฏิวัติวิธีการศึกษาใหม่ด้วย ระบบ " HYBRID LEARNING "

Hybrid Learning คือ

    Hybrid Learning (การเรียนรู้แบบไฮบริด หรือ การเรียนแบบผสมผสาน) เป็นรูปแบบการศึกษาที่มีนักเรียนบางคนเข้าเรียนแบบตัวต่อตัวในห้องเรียนและ ในขณะที่มีนักเรียนอีกกลุ่มเข้าร่วมชั้นเรียนแบบ Online หรือ Virtual จากที่บ้าน คุณครูจะสอนนักเรียนทั้งในห้องเรียนและนักเรียนOnline ไปพร้อมๆกันโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางไกล

 

อ่านต่อ…

" HYBRID LEARNING " สร้างพฤติกรรม การเรียนรู้ ที่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

วิธีการเรียนแบบ Hybrid Learning่ ช่วยให้การใช้เวลามีประสิทธิภาพมากขึ้น

    เนื่องด้วยการเวลาการเรียนที่จำกัดไม่เหมือนกับการเรียนในชั้นเรียนปกติก่อนหน้านี้ ทั้งครูและนักเรียนจำเป็นต้องโฟกัสเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในคาบเรียนที่จำกัดนี้ดังนั้นครูผู้สอนจึงถูกบังคับกลายๆถึงเป้าหมายการสอนที่จะสอนในแต่ละคาบของการเรียน Online นี้
    ซึ่งปกติการเรียนการสอนในห้องเรียนธรรมดานี้จะเห็นได้ว่าว่ามีการใช้เวลาเป็นตัวตั้ง ด้วยเวลาที่เหลือเฟือนี้ รู้แบบการสอนมีทั้ง การให้นักเรียน ดูวีดีโอ อ่านหนังสือในห้องเรียน หรือแม้แต่การสอนและให้นักเรียนจดบันทึกตามที่ครูสอนเป็นหน้าๆ กระดานแล้วกระดานเล่า แต่ในขณะที่การเรียนแบบ Hybrid Learning นักเรียนจะถูกมอบหมายให้ ดูวีดีโอการสอน Online หรือ อ่านบทเรียนหรือทำแบบฝึกหัดแบบOnline มาก่อนที่จะมาเจอกันกับเพื่อนๆและคุณครู และเมื่อเข้าเรียนพบหน้ากันทั้งครู นักเรียนในห้องและฝั่งนักเรียนOnline จะใช้

อ่านต่อ ..

Hybrid Learning เวลาที่มีค่า